arundelmusica.it

što je homogenost

U fizici se pojam homogenost koristi kod opisa različitih svojstava: Homogeno tijelo je tijelo kojemu je gustoća jednaka u svakoj točki (u svakom dijelu ... homogenost (prema grč. ὁμογενής: koji je istoga roda), istovrsnost. 1. U fizici, svojstvo koje opisuje kakvoću ili stanje tvari ili prostora ujednačene ... Što je homogeno: Homogeni je pridjev koji označava da je u odnosu na isti rod, da ima iste znakove . Riječ je grčkog porijekla homogena starih homogenos ... homogen: hȍmogēn prid. 〈odr. -ī〉 : 1. koji je iste ili slične prirode ili vrste [homogeno društvo]; istorodan, istovrstan, jednovrstan, podudaran, ... U fizici, homogeni 32>materijal ili sustav imaju ista svojstva u svakoj točki; jednolična je bez nepravilnosti. Jednoliko električno polje (koje ima istu ... Šta je homogeno. Pojam i značenje homogena Homogeni je pridjev koji ukazuje na to da je u odnosu na isti rod, posjednik jednakih. Što je homogeno: Homogeni je pridjev koji ukazuje da jest u odnosu na isti spol, posjedujući iste likove. Riječ homogen je starogrčkog podrijetla homogeni ... homogen: hȍmogēn prid. 〈odr. -ī〉 : 1. koji je iste ili slične prirode ili vrste [homogeno društvo]; istorodan, istovrstan, jednovrstan, podudaran, ... U ... DEFINICIJA. hȍmogēnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>. DEFINICIJA. 1. svojstvo onoga što je homogeno 2. mat. svojstvo funkcije da se množenjem svih varijabli ... "Naučite definiciju ""homogen"". Provjerite izgovor, sinonime i gramatiku. Pregledajte primjere upotrebe homogen u velikom hrvatski korpusu." Stoga će se vrlo lako moći odlučiti da zbog nemogućnosti nabave ili zbog više cijene jednog proizvoda, kupi drugi homogeni proizvod. Advertisement ... Jul 7, 2020 — Pojam ima široku i raznoliku primjenu, u kojoj mu značenje varira od potpune. Heterogen je suprotno od homogen. Glavna razlika - Homogena vs izotropna; Pokrivena su ključna područja; Što je homogeno; Što je izotropno; Razlika između homogenih i izotropnih; definicija ... Ispitajte da li su sljedece funkcije homogene i nadite im stu- ... ⇒Q je homogena funkcija stupnja homogenosti α = 1 ... Ispitajte homogenost funkcije:. Koja je svrha otkrivanja homogenog proizvoda? Primjeri homogenih proizvoda. Homogeni proizvod je predmet kojem nedostaju atributi koji ga razlikuju od ostatka ... prema zemljopisnoj rasprostranjenosti, nije homogen, rasut je diljem ... A ta tradicija nije homogena , niti je homogeno određenje prijateljstva u njoj . Najveći problem ovih analiza utvrđivanje je homogenosti podatka promatra- nog razdoblja. Osnovni cilj analize vremenskih nizova (dinamičke analize) ... by JB Krolczyk · 2016 — Rad se bavi analizom homogenosti heterogenih zrnatih smjesa s više sastojaka. U tu se svrhu primijenila multivarijantna analiza variance. Provjerite homogenost serije – ako je homogenost dvojbena, ... Benzin i destilirani proizvodi obično su homogeni, ali su često u spremnicima u kojima na dnu ... Mar 10, 2020 — Ova stranka je prevodila sve bitne procese u posljednjih 30 godina. Bez te homogenosti teško je upravljati procesima, a izazova je jako puno ... Smatra se da je tržišni segment atraktivan ako je homogen i različit od drugih ... te su potrebe i zahtjevi potrošača bili homogeni za većinu potrošača. Homogeni uzorak zrake. Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje. • Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora. Odaberite održivo rješenje. Homogeni sustav je onaj dio svemira koji se sastoji od jedne faze materije. Može biti potpuno jednoobrazna faza, ili se može sastojati od uređene i ... normalnost raspodjele, homogenost varijanci. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika. Zavisni uzorci - 3 ili više skupina. by A Habazin · 1975 — Ali u Spencera je homogenost mehanička, dok je ona prema Bergsonu homogenost ... Za Kanta je vrijeme homogeno kao i prostor, za Bergsona je ... by M Pervan — ANALIZA I USPOREDBA HOMOGENOSTI GODIŠNJIH PROTOKA SAVE I ... Ključne riječi: homogenost, trendovi, protok, oborina, hidrološka stanica, ... Sep 19, 2020 — Značenje riječi. homogenost, im. ž. r. (grč ), instr. jd. homogenosću/homogenosti - osobina onoga što je homogeno. Feb 2, 2019 — U tom govoru premijer kaže kako Mađari smatraju da je homogenost njihove zemlje njihova vrijednost u smislu ”kulture”, ”običaja” i ”načina ... Analiza na test homogenosti se radi preko indikatora (natrija). Statističkom obradom podataka izračunava se koeficijent varijacije (CV). dopušteni naziv: homogeno preslikavanje. istovrijednice. engleski: homogenous function. formula. f(ax)=anf(x). razredba. polje: matematika grana: algebra SAŢETAK: Razmatrana je homogenost 22 vremenska niza srednje godišnje temperature ... svrhu upotrebljen relativni test homogenosti zasnovan na standardnoj ... Sadržaj: Što je homogeno? Što je heterogeni? Koja je razlika između homogenih i heterogenih? Sažetak - Homogeni vs heterogeni. The ključna razlika između ... homogenost. Također: homogenost. Definicija: (1) Homogena funkcija je funkcija koja zadovoljava jednakost , pri čem je n stupanj homogenosti. To bi trebalo provjeriti Shapiro-Wilksovim testom (normalna razdioba) ili Leveneovim testom (homogenost varijanci). This assessment should be performed by ... Apr 12, 2016 — Njemačka savezna pokrajina Saska ima približno isti broj stanovnika kao Hrvatska, površinom je tri puta manja, a ostvareni BDP u 2014. bio ... dva rješenja homogene jednadžbe (5.11), onda je i svaka njihova linearna kombinacija $ C_1 y_1 + C_2 y_2$ također rješenje te jednadžbe. ima samo trivijalno rješenje. Rješenje. Sustav je homogen pa je dovoljno primijeniti Gaussovu metodu eliminacije iz [*] [M1, poglavlje 2.4] na matricu sustava. Zanimljiv pogled na izotropiju i homogenost materijala ... tip 46 udaljen milijardu svjetlosnih godina mogao bi reći da svemir nije ni izotropan ni homogen. by M Radan · Cited by 2 — Kljucne rijeci: Cobb-Douglasova funkcija, kvazikonkavnost, homogenost, parcijalne derivacije ... Funkcija f : Rn → R je homogena sa stupnjem homogenosti k. DEFINICIJA na homogen način; istovrsno, podudarno ETIMOLOGIJA vidi homogen. ... zmes / homogena struktura kamnine / homogeno prebivalstvo // ki ima sestavne ...

loto italia 20/90vojvodina net akcijatretman kisikom popusttal loto 6 90kako skinuti vosak sa staklahr lutrija 6/45igrice za wiiharissa poklon paketiauto igrice youtubeinternet akcija 2018 Bing Google